Kırgızistan

Keçe Nedir?, Keçe Nasıl Yapılır?

Dünyada ilk kez Türkler tarafından kullanıldığı tahmin edilen keçe, Göçebe Kültürün vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Bilinen en eski tekstil yüzeyli el sanatı olarak kabul edilen keçenin ilk örneklerine M.Ö. 4. ve 3. yüzyıllarda Altay’da rastlananırken Bozkır Kültürü’nde hemen hemen her alanda kullanılmıştır. Orta Asya Göçebe Kültürü’nün en önemli özelliği toplulukların, yılın belirli dönemlerinde bir yerden başka bir yere programlı olarak göç ... Devamını Oku »

Aşık Oyunu Nedir? Aşık Oyunu Nasıl Oynanır?

Göçebe Türk Kültürü, özellikle köklü tarihi ve bugün de süre gelen medeniyetiyle dünya kültürleri arasında büyük öneme sahiptir. Avcılık, hayvancılık ve göçebe yaşam tarzı Türk kültürünün esaslarını belirlerken bu kültür kenti içerisinde sanatı, sosyal ilişkileri ve belirli yaşam standartlarının da şekillenmesini sağlamıştır. Bugünkü yazımda Türk Tarihi’nin bugüne kadar ulaşan oyunlarından birisi olan “aşık oyunu” hakkında detaylı bilgi vererek, Aşık oyununun ... Devamını Oku »

Saymalıtaş

Türklerin tarih öncesi dönemlere ait en eski eserlerinden birisi olarak kabul edilen Saymalıtaş, Kırgızistan’ın güneyinde yer alan ve ülkenin üçüncü en büyük kenti olan Calal-Abad sınırlarındaki Kazarman ilçesinde bulunuyor. Tanrı Dağları’nın uzantısı olan Ala-Too (Ala Dağlar) sinsilesindeki Kök-Ard (Kogard) dağlarında yaklaşık 3700 metre yükseklikte yer alan Saymalıtaş, yaklaşık olarak 12 hektar araziye dağılmış yüz bine yakın kaya resminin bulunduğu bir ... Devamını Oku »

Türk Dünyası Çocukları İstanbul’da Buluştu

“Türk Dünyası” terimini ilk defa kullanan, Türk Ülkelerine ilk defa ulaşan ve bu ülkelerde Türkiye Türkçesi ile eğitim faaliyetleri vererek binlerce öğrenciyi kurduğu üniversitelerden mezun eden Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı bu yıl 22. düzenlenen Türk Dünyası Çocuk Şöleni için Türk Dünyası’nın çocuklarını bir araya getirdi. Merhum Prof. Dr. Turan Yazgan tarafından kurulan Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, yıllardır bu faaliyetleri başarıyla sürdürmenin ... Devamını Oku »

Türk Dünyası İlmi Araştırmalar Sempozyumu

Bu sempozyumda temel amaç; büyük Türk coğrafyasının yüksek kültür ve medeniyetimizin, göstergesi olan sanatımızın, ilmi ve edebi eserlerimizin yeniden değerlendirilmesi, söz konusu alanlarda yeni çalışmaların ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, ortak yeni çalışma alanlarının, bakış açılarının ve projelerinin üretilmesi, bu yolda karşılaşılan ve karşılaşılması muhtemel problemleri aşmamıza yardımcı olacak çözüm önerilerinin tartışılması, bilhassa yüksek öğretim kurumlarımızda lisans ve lisansüstü düzeyde uygulanan ... Devamını Oku »

Üniversiteyi Yurtdışında Türkiye Türkçesi İle Okuyun

Türkiye üniversitelerinin öğrencilere tanıdığı bütün hak ve yetkiler, bizim öğrencilerimize de birebir tanınır. Bölümlerimiz Türkiye’ye paralel ve kesin olarak denktir. YÖK tarafından denkliği tanınan bölümlerimizde, İstanbul Üniversitesi’nin müfredat programları aynen uygulanmaktadır. Eğitim, Türkiye Türkçesiyle, Türkiye üniversitelerinden görevlendirilen hocalarımız tarafından yapılmaktadır. En ekonomik şartlarda eğitim alabileceğiniz fakültelerimizden mezun olan öğrencilerimiz, binlerce Türk firması tarafından tercihen aranan elemanlar olmaktadırlar. “Dilde, Fikirde, İşte ... Devamını Oku »

Kırgız Mutfağında Cilik

Toplumların sahip oldukları dil, din, gelenek, görenek,sanat ve hayat tarzı gibi değerlerin bütününe kültür denir. Başka bir deyişle kültür, bir milletin tarihi boyunca meydana getirdiği maddi ve manevi değerlerin bütünüdür. Milletlerin varlıklarını sürdürebilmeleri, kültürel değerlerini korumalarına ve yaşatmalarına ve sonraki kuşaklara aktarmalarına bağlıdır. Geleneklerine sımsıkı bağlı Kırgızlarda, iklim ve doğal koşullara göre gelişip yaygınlaşan hayvancılık; onların hem temel geçim kaynaklarından ... Devamını Oku »

Kırgız Türklerinde Ölü Gömme Törenleri

Ölmek bir son olarak nitelendirilmektedir. Ancak ölüm, bir sonu değil aksine bir başlangıcı teşkil etmektedir. Takdir o dur ki her sonun bir başlangıcı vardır. Ölüm de tüm canlıların olduğu gibi insan hayatının da en önemli gerçeklerinden biridir. Ölüm olayı insanoğlunun bütün benliğine hâkim olmuş, yer yer arzuya büyük ölçüde ise kaygıya dönüşmüştür. İnsanoğlu bu kaçınılmaz gerçek karşısında korkak ve karamsar ... Devamını Oku »

Sümelek (Sümölök) Nedir, Sümelek Nasıl Yapılır

İyice temizlenen buğday bir kovada ıslatılır ve keten kumaştan yapılmış çuvalların içerisine konarak oda sıcaklığında 3 gün bekletilir. Bu işlem buğdayın hafifce kök verip yeşermesini sağlar. 3. günün sonunda çuvalların içerisindeki buğday taneleri 3-4 cm kalınlıktaki tepsilere yayılarak 4 gün boyunca yine oda sıcaklığında bekletilmeye devam edilir. Bu işlem buğdayların çürümesini önler ve buğdayın uzamasını sağlar. 4. günün sonunda her ... Devamını Oku »