2. Türk Dünyası Genç Sosyal Bilimciler Kongresi

2. Türk Dünyası Genç Sosyal Bilimciler Kongresi

1.’si İstanbul’da gerçekleştirilen Türk Dünyası Genç Sosyal Bilimciler Kongresi‘nin bu yıl düzenlenecek olan ikincisi, yine Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Gençlik Kolları’nın organizatörlüğünde gerçekleştirilecek.

2. Türk Dünyası Genç Sosyal Bilimciler Kongresi ile ilgili detaylar

Sosyal bilimler öğrencilerinin bilimsel çalışma yapabilecekleri mecraların yetersizliğinden hareketle düzenlenen bu kongre ile gençlere Türk Dünyasına yönelik gerçekçi ve çok disiplinli bir bakış açısı kazandırmak, gençleri sosyal bilimler alanında araştırma yapmaya ısındırmak ve ileride bu alanda çalışmalar yürüteceğine inandığımız gençleri birbirleriyle tanıştırıp güçlü bağlar kurmalarına ve işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmelerine aracı olmak amaçlanmaktadır. Bütün lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açık olan Türk Dünyası Genç Sosyal Bilimciler Kongresi, alanında uzman akademisyenlerle farklı disiplinden öğrencileri bir araya getirecektir.

2. Türk Dünyası Genç Sosyal Bilimciler Kongresi; başta edebiyat, tarih, felsefe, sosyoloji, iktisat, hukuk, iletişim ve siyaset bilimi olmak üzere sosyal bilimler şemsiyesi altına giren bütün disiplinleri kapsamaktadır.

Önemli Tarihler:

 • Özet metinleri göndermek için son tarih: 27 Mart 2015
 • Kabul edilen bildirilerin ilanı:10 Nisan 2015
 • Bildiri tam metni göndermek için son tarih: 24 Nisan 2015
 • Kongre: 7-8 Mayıs 2015

Kongre Katılım Şartları ve Bilgileri:

 1. Lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.
 2. Yukarıdaki tarihte tebliğin özet metninin belirtilen şartlara uygun biçimde   gencsosyalbilimciler@gencturan.org adresine göndermek, tebliğin hakem heyetince kabul görmesi durumunda yine yukarıdaki tarihlerde belirtilen şartlara uygun biçimde tebliğin son halini göndermek gerekmektedir.
 3. Kongreye izleyici olarak katılım ücretsiz olup, tebliğle katılım bedeli 50 TL’dir. Bu tutar; kongre materyallerini, tebliğlerin kitaplaştırılması halinde matbaa, kitaplaştırılmaması halinde Kongre CD’si masraflarını kapsamaktadır.

Kongre Onur Kurulu

 • Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu
 • Prof. Dr. Abdülkadir Donuk
 • Prof. Dr. Mehmet Fikret Gezgin
 • Prof. Dr. Metin Karaörs
 • Prof. Dr. Orhan Türkdoğan
 • Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz

Kongre Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can – Sakarya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Recai Coşkun – Sakarya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nevin Güngör Ergan – Hacettepe Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fethi Gedikli – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Abdulkadir İlgen – Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet Taşağıl – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Prof. Dr. İsmail Yakıt –  Akdeniz Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel –  İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Fariz Ahmedov – Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mustafa Aksoy – Marmara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Murat Ceritoğlu – Gaziantep Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mehmet Çeribaş – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu – İstanbul Aydın Üniversitesi
 • Doç Dr. Kutluk Kağan Sümer – İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Cemalettin Şahin –  Marmara Üniversitesi
 • Doç. Dr. İlyas Topsakal – İstanbul Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu – İstanbul Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Nurhoca Akbulayev – Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. İbrahim Akış – İstanbul Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Mustafa Ercilasun – Beykent Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Kürşat Gülbeyaz – Dicle Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Gökmen Kılıçoğlu – Düzce Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Köksal Şahin – Sakarya Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Yasin Şerifoğlu – Kastamonu Üniversitesi
 • Yard. Doç. Dr. Volkan Yurdadoğ – Çukurova Üniversitesi 

Kongre Başkanı

 • Rabia Umay Can – Boğaziçi Üniversitesi

Kongre Düzenleme Kurulu

 • Yusufalp Piroğlu – Işık Üniversitesi
 • Zeynep Beyhan – Marmara Üniversitesi
 • Aybüke Balatürk – Marmara Üniversitesi
 • Selim Çolak – Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Nurcan Burgaz – İstanbul Üniversitesi

Kongre Sekreteri

 • Hasan Gökay Aytekin – Boğaziçi Üniversitesi

Bildiri Yazım Kuralları

 • Bildiri yazımları için tüm MS Word sürümleri geçerlidir.
 • Bildiri yazımı için kullanılacak font, metnin tümünde Cambria’dır.Tebliğ başlığı kalın 16 punto,
 • Alt başlıklar kalın 11 punto,
 • Metin içinde 11 punto,
 • Dipnotlar 9 punto olarak düzenlenmelidir.
 • Bildiri içinde yer alan şekil, tablo, resim ve fotoğraflar sayfa sınırlarını aşmamalıdır.
 • Kaynak gösterme; dipnotlar, atıf ve açıklama için kullanılır. İki hâlde de sayfa altında gösterilir. Bir eserin ilk kullanımında kaynak ve yazar adının tam künyesi, aynı yazarın birden fazla eserinden yararlanılması durumunda ve genel olarak herhangi bir kaynağın sonraki kullanımlarında kısaltma ve basım yılı tercih edilir.

Örnek: Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler)Tarihleri – Boy Teşkilatı – Destanları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, 5. Baskı, İstanbul, 1999, s.150

 • Kaynakça; makalenin sonunda, çalışma esnasında yararlanılan kaynaklar, yazarların soyadları esas alınarak alfabetik biçimde sıralanmalıdır.

Örnek: TÜRKDOĞAN, Orhan: “Günümüzde Toplumsal Şiddet ve Kültürel Boyutları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:203, Yıl:35, Cilt: 102, Mart-Nisan 2013, s.9-45

 • Özet 250 kelimeyi geçmemelidir.
 • Anahtar kelime sayısı en fazla beş olmalıdır.
 • Bildiri özetleri örnek metindeki formata uygun biçimde hazırlanmalıdır.

turk dunyasi genc sosyal bilimciler kongresi

Bir önceki yazımız olan Pazarlama Planı Nedir? Pazarlama Planı Nasıl Hazırlanır? başlıklı makalemizde pazarlama planı, pazarlama planı nasıl hazırlanır ve pazarlama planı nasıl oluşturulur hakkında bilgiler verilmektedir.

Hakkında Çağrı Ergezer

1983 Kahramanmaraş doğumlu. Lisans öğrenimini Uluslararası İlişkiler, yüksek lisans İşletme (Pazarlama ABD) ve doktorasını işletme (pazarlama anabilim dalı) üzerine yaptı. Küçük yaştan itibaren ilgi duyduğu bilgisayar teknolojileri ve internet, onun sosyal medya, dijital pazarlama ve dijital içerikler üzerine yoğunlaşmasını kolaylaştırdı. Şimdi özel bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapan yazar; dijital pazarlama, e-ticaret, sosyal medya ve tüketici davranışları üzerine bilimsel çalışmalarını sürdürmekte. Boş zamanlarında kendine ait olan "ergezer.net" adlı blogda deneyimlerini okuyucularıyla paylaşarak yerli yabancı çok sayıda şirkete danışmanlık hizmeti vermekte.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.