Etiket Arşivi: Kırgızlarda Cilik

Kırgız Mutfağında Cilik

Toplumların sahip oldukları dil, din, gelenek, görenek,sanat ve hayat tarzı gibi değerlerin bütününe kültür denir. Başka bir deyişle kültür, bir milletin tarihi boyunca meydana getirdiği maddi ve manevi değerlerin bütünüdür. Milletlerin varlıklarını sürdürebilmeleri, kültürel değerlerini korumalarına ve yaşatmalarına ve sonraki kuşaklara aktarmalarına bağlıdır. Geleneklerine sımsıkı bağlı Kırgızlarda, iklim ve doğal koşullara göre gelişip yaygınlaşan hayvancılık; onların hem temel geçim kaynaklarından ... Devamını Oku »